تبلیغات

تبلیغات

باروتورما

مجموعه : پزشکی و سلامت

صدمه یا دردی است كه بطور عمده گوش میانی را تحت تاثیر قرار می دهد و در نتیجه تغییرات فشار بوجود می آید.

نحوه زندگی: سفر هوایی و شیرجه زدن از عوامل خطر می باشند.

سن،جنس و ژنتیك: عوامل قابل توجهی نیستند.

اگر فشار در سمت خارج پرده گوش فشار سمت داخل را زیاد كند، گوش میانی ممكن است آسیب دیده یا دردناك شود كه این حالت باروتروما Barotrauma نامیده میشود. تغییرات فشار خارجی موقع پرواز و شیرجه شایع است و ممكن است باعث ایجاد درد و احساس پری در گوشها شود. اگر شما چیزی را بلع كنید و یا بینی خود را گرفته و با دهان بسته بازدم انجام دهید، معمولاً شیپور استاش كه گوش را به بینی و حلق مرتبط می كند، باز خواهد شد و به هوا اجازه می دهد تا وارد گوش میانی شده و فشار برابر میشود. اگر هوای كافی وارد گوش میانی نشود، باروتروما رخ می دهد. اگر شیپور استاش بعلت سرماخوردگی یا عفونت گوش بسته باشد احتمال بوجود آمدن این حالت بیشتر است.
تغییرات كم فشار ممكن است باعث ایجاد درد و زنگ زدن Ringing یا وزوز Buzzing موقتی گوش شود. عدم تعادل شدید فشار ممكن است منجر به پارگی گوش، خونریزی داخل گوش میانی و یا صدمه به گوش داخلی شود كه در نتیجه اینها ممكن است افت شنوایی و سرگیجه vertigo بوجود آید.
اگر علائم پس از چند ساعت برطرف نشد به پزشكتان مراجعه كنید. اگر سرماخوردگی یا عفونت گوش دارید، از پرواز و شیرجه پرهیز كنید. اگر مجبورید پرواز كنید از یك داروی ضد احتقان استفاده كنید تا شیپور استاش را تمیز كند.


 

پایگاه فرهنگی هنری تکناز

تبلیغات