تبلیغات

تبلیغات

حاج قاسم سلیمانی

رنگین کمان ، مستُ غزلخوان آمده…

مجموعه : دینی
رنگین کمان ، مستُ غزلخوان آمده…

 سفر حقیر به دیار عشق ومستی به پایان رسید و باز روز از نو و روزی از نو..

زبان قاصر و من عاجز از شرح آنچه در آن دیار دیدم و شنیدم…

رفتم…چون خواست او بود…آمدم…بی آنکه میلی به بازگشتم باشد…

در این مجال ، تنها ذکر این نکته را ضروری میدانم که بگویم:

هرگز در هیچ منزلگاهی چیزی را از درگاه حیّ منان،برای خود طلب نکردم

 مگر آنکه قبل از آن برای تمامی ملتمسین ؛ دعا و استغاثه ای نموده

و زیارتی ننمودم قبل از طواف ِدلهایی که به امانت برده بودم…

ممنون ِتو دوست عزیز که امانتی بس گران را به من وانهادی…

امیدآن دارم که حداقل امانتداری صادق بوده باشم…

 دعاگوی قلبهای مهربانتان"رنگین کمان"    

علی الحساب امیدکه این سوغاتی موردقبول واقع شود..!!

قاصدک مستُ غزلخوان آمده      از دیــار وصـل جـانـان آمده  

  

از نجف" از کاظمین" از کربلا      وعـده گاه عاشقان ِ اولیاء   

 

دست افشان،پایکوبان،مست مست 

 

خورده یک پیمانه از جـام الست !

 

بر مـزار مرتضی؛مولا علی       اوعلی گفت وعلی گفت وعلی

 

نزد مولا داشت ذکر فاطمه         یاد کرد احوال یاران را همه

 

کربـلا دیـد و دل او پـر گـشـود

 

ای دوصد رحمت براوکه دل ربود 

 

نی که ازکرب وبلابرگشته او      بلکه از قرب خدابرگشته او 

 

ازگلستانی که عطر یاس بود    مرقـد مـولایمان عـبـّاس بود  

 

مرقد عـبـّاس را بوسیده است

 

گویی عطریاس را بوئیده است

 

جـنـّت ُالاعلی که گویندکربلاست     روضه رضوان که خوانند نینواست 

 

گرشتاب دیدی که درشعرآمده       عفوکن ؛ زیرا که بی دل آمده !

 

آمدم اما دلم جامانده است         در برسلطان خوبان مانده است 

 

کربلا عقل و دل و جانم بـبـُـرد 

 

…..کاش می شد…..

 

کاش می شد ؛ کربلایی گشت ومـُرد

 

تابعد " یاعلی مدد "

 

تبلیغات