تبلیغات

تبلیغات

حاج قاسم سلیمانی

آموزش ساخت تاج گل

مجموعه : گوناگون
آموزش ساخت تاج گل
مواد مورد نیاز
1- یكعدد بشقاب كاغذی
2- كاغذ رنگی
3- چسب مایع
4- وسایل نقاشی مثل گواش یا ماژیك
5- قیچی
6-در صورت دلخواه اكلیل یا روبان رنگی
طرز ساخت
 بشقاب كاغذی را به 8 تكه مساوی تقسیم می كنیم و با قیچی در مركز بشقاب شكافی ایجاد می كنیم و از روی خطوط تا دو سانتیمتری لبه بشقاب می بریم .
تكه های مثلثی شكلی كه در اثر بریدن ایجاد شده است به سمت بیرون تا كنید . بعد بشقاب را با رنگ سبز گواش رنگ كنید و بگذارید تا خشك شود .
روی كاغذ رنگی تعدادی گل را در رنگهای مختلف بكشید و دور آنرا ببرید .
گلهای رنگی را به لبه های مثلثی كلاه بچسبانید می توانید با مواد درخشان كننده مثل اكلیل یا با استفاده از روبان در رنگهای مختلف كلاه خود را زیباتر كنید بغیر از گل می توانید با استفاده از اشكال مختلف ، كلاه های متنوعی برای دوستان خود درست كنید
 
 

 

تبلیغات