تبلیغات

تبلیغات

بقایای فسیلی اجداد اولیه انسان را یافته اند

مجموعه : پزشکی و سلامت

به نقل از بی بی سی آنها می گویند قدمت دندان ها و قطعات استخوان آرواره این بقایا از سه میلیون و پانصد هزار سال تا سه میلیون و نهصد هزار سال رقم زده می شود و خلاء دانش بشر درباره تكامل نوع انسان را پر می كند.

پژوهشگران دانشگاه “كلیولندâ€‌ آمریكا برای چهار فصل سرگرم كار در ناحیه آفار اتیوپی بوده اند و امسال تحقیقات خود را به نواحی تازه تعمیم داده اند.

آنها در همین نواحی معدنی غنی از فسیل ها از جمله دندان و آرواره “هومینیدهاâ€‌ را یافتند.

این قطعات فسیلی در لایه هایی از صخره ها كه قدمت آنها با دقت نسبتا زیاد بین ‪ 3/5 تا ‪ 3/9 میلیون سال رقم زده می شود، كشف شد.

دكتر “یوهانس هیل-سلاسیâ€‌ از سرپرستان تیم تحقیق درباره دلیل مهم بودن این كشف گفت: “یكی از علل اهمیت زیاد این كشف این است كه به عنوان چارچوب زمانی كه تاكنون چیزی درباره اش نمی دانستیم عمل می كند و از این جنبه خیلی مهم است، چون ما ركورد شش میلیون ساله از تكامل اولیه انسان در اتیوپی داشتیم اما شكاف های كوچكی در ركورد ما وجود دارد و این كشف یكی از همین شكاف ها را پر می كند.â€‌
این بقایا در فاصله تقریبا ‪ 30 كیلومتری از نقطه ای كه محل كشف معروف ترین جد انسان به نام “لوسیâ€‌ است، پیدا شد.

لوسی نمونه مونث یك “استرالوپیتكوس آفارنسیسâ€‌ است اما قدمت این بقایا از لوسی بیشتر است و باید به درك رابطه گونه لوسی با گونه حتی قدیمی تر “استرالوپیتكوس آنامنسیسâ€‌ كمك كند.

یوهانس همچنین گفت: استخوان های زیادی از میمون ها، گوزن ها و خوك ها در این نقطه كشف شده كه دال برآن است كه این موجودات در محیطی بسیار سرسبزتر و جنگلی تر از آنچه امروز در ناحیه خشك و سنگی آفار می بینیم، زندگی می كردند

پایگاه فرهنگی هنری تکناز

تبلیغات