تبلیغات

تبلیغات

بیان احساسات، به آرامش انسان كمك می كند

مجموعه : پزشکی و سلامت

محققان مغز آمریكا اعلام كردند، بیان احساسات از شدت غم و خشم می كاهد.
این یافته توضیحی است بر این كه چرا صحبت كردن با یك درمانگر یا حتی با یك كارگر ناشناس ولی دلسوز یك رستوران اغلب احساس بهتری به شخص می دهد.

به گزارش خبرگزاری رویترز از شیكاگو، محققان گفتند صحبت كردن درباره احساسات منفی، بخشی از مغز را كه مسئول كنترل تكانه ها است فعال می كند.

“متیو لیبرمن” یك محقق از “دانشگاه كالیفرنیا” در لوس آنجلس كه مطالعه وی در مجله “علوم روانشناسی” منتشر شده است، گفت ظاهرا این ناحیه از مغز، در “ترمز گرفتن” احساسات نقش دارد.

وی و همكارانش مغز ‪ 30 نفر را كه ‪ 18 زن و ‪ 12 مرد مابین ‪ 18 و ‪ 36 ساله بودند، اسكن كردند.

به این افراد تصاویری از صورت هایی نشان داده شد كه احساسات شدیدی نشان می دادند.

از این افراد خواسته شد تا این احساسات را بر اساس لغاتی مانند غم یا خشم دسته بندی كنند یا از میان نام هایی كه صرفا زنانه یا مردانه است، مثل “سالی یا هری” یكی را كه برای یك چهره خاص مناسب است، انتخاب كنند.

آنچه محققان دریافتند این است كه وقتی افراد لغتی مانند خشم را به یك چهره خشمگین نسبت می دادند، واكنش در بخش آمیگدالای مغز (یكی از برجستگی های گرد سطح پایین مخچه جانبی) كه ترس، وحشت و سایر احساسات قوی را كنترل می كند، كاهش می یافت.

لیبرمن در یك گفت و گوی تلفنی گفت، به نظر می رسد كه صحبت كردن درباره احساسات موجب كاهش واكنش در مدارهای اساسی احساسی در مغز می شود كه در این آزمایش، این مدار “آمیگدالا” است.

در عوض بخشی از مغز كه با بیان احساسات فعال می شود، بخشی از كورتكس مغز است كه تكانه ها را مهار می كند.

وی گفت، این تنها منطقه از كل مغز است كه زمانیكه یك لغت “احساسی” را برای یك تصویر انتخاب می كنید بیشتر از زمانیكه برای آن یك اسم “معمولی” می گذارید، فعال تر می شود.

وی افزود، مطالعات قبلی نشان داده است كه همین منطقه از مغز در كنترل حركات بدن نقش دارد.

وی گفت، اگر رانندگی می كنید و می بینید كه چراغ راهنمایی زرد است، باید برای آن كه پا را روی پدال ترمز بگذارید، جلوی یك واكنش خود را بگیرید.

همین منطقه از مغز كمك می كند تا جلوی واكنش های احساسی نیز گرفته شود.

این نتایج می تواند دیدگاه سنتی را درباره علت تاثیر مثبت بیان احساسات دگرگون كند.

وی گفت “به نظر من همه ما باور داریم كه با صحبت كردن درباره احساساتمان به شناخت های جدید عمیقتری دست می یابیم و این درك است است كه ما را دگرگون می كند.

پایگاه فرهنگی هنری تکناز

تبلیغات