تبلیغات

تبلیغات

حاج قاسم سلیمانی

جوابهای منطقی برای قبول نشدن در کنکور

مجموعه : گوناگون
جوابهای منطقی برای قبول نشدن در کنکور
غصه نخور اگر توی کنکور قبول نشدی
اگر داوطلبی در کنکور پذیرفته نشد ، هیچ تقصیری متوجه او نیست
چرا که سال فقط 365 روز دارد در حالیکه . . .
1 – در سال ، 52 جمعه داریم و میدانید جمعه ها فقط برای استراحت است. به این ترتیب 313
روز می ماند.
2 – حداقل 50 روز مربوط به تعطیلات تابستانی است و چون هوا گرم
 است مطالعه دقیق برای یک فرد نرمال مشکل است. بنابراین 263
 روز دیگر ، باقی می ماند.
  در هر روز 8 ساعت خواب برای بدن لازم است که جمعا 122 روز
میشود. بنابراین 141 روز باقی می ماند
  اما سلامتی جسم و روح ، روزانه یک ساعت تفریح را می طلبد که
جمعا 15 روز میشود. پس 126 روز باقی می ماند
 طبیعتا دو ساعت در روز برای خوردن غذا اعم از صبحانه ، نهار و شام
لازم است که در کل 30 روز میشود. پس 96 روز دیگر باقیست
 یک ساعت در روز برای گفتگو و تبادل افکار به صورت تلفنی با دیگران
و البته پشتیبان ضروری است. چرا که انسان موجودی است اجتماعی
 و این خود 15 روز از کل سال است. بنابراین 81 روز از سال باقی
می ماند
 روزهای امتحان دست کم 45 روز از سال را به خود اختصاص میدهد و
نظر به حجم بالای درس ها و خستگی ناشی از امتحان ، 36 روز دیگر
باقی می ماند
 تعطیلات نوروز و اعیاد مختلف که دست کم 30 روز در سال است.
مگر میتوان در این اعیاد وقت را به مطالعه گذراند؟ پس 6 روز باقیست
 در سال حداقل 3 روز به بیماری طی میشود و 3 روز دیگر باقی می
ماند
 سینما رفتن و سایر امور شخصی هم لااقل دو روز از سال را در
برمیگیرد پس فقط یک روز دیگر باقیست
  یک روز باقیمانده همان روز تولد شماست ، چگونه میتوان در آن روز
بخصوص درس خواند
پس یک داوطلب نرمال (!) نمی تواند امیدی برای قبولی در دانشگاه
داشته باشد
 

تبلیغات