تبلیغات

تبلیغات

حاج قاسم سلیمانی

شعر دیریست که ما منتظر روی تو هستیم

مجموعه : فرهنگ و هنر
شعر دیریست که ما منتظر روی تو هستیم

دیریست که ما منتظر روی تو هستیم

 

دیریست که ما منتظر روی تو هستیم

 

 

   ما بند نجابت به تن اسم تو بستیم

 

     دیریست که دلداده ما خانه نشین است

 

    جای قدمش بوسه به صد چاک زمین است

 

         پلک دلم امشب به نبودت پر درد است

 

      این فصل کبود از غم هجران تو سرد است

 

         ای ساقی دلهای جهان مست نگاهت

 

   این ماه فرومانده ز چشمان سیاهت

 

     دیریست که ما منتظر و خانه بدوشیم

 

        وقتی که قمر نیست همه تا رو خموشیم

 

    ای صاحب این ثانیه ها پس تو کجایی

 

      فهمیده ام این جمعه گذشت و نمی یایی

 

      دیریست که در جمعه همه مست غروییم

 

  از ناله پریم وغزل سنگ و رسوبیم

  

 

رها کنید دگر صحبت مداوا را

 

فراق اگر نکشد ، وصل می کشد ما را

 

تمام عمر تو ما را نظاره کردی و ما

 

ندیده ایم هنوز آن جمال زیبا را

 

شراره های دلم اشک شد ز دیده چکید

 

ببین چگونه به آتش کشید، دریا را

 

قسم به دوست که یک موی یار را ندهم

 

اگر دهند به دستم ، تمام دنیا را

 

به شوق انکه ز کوی تو ام نشان آرد

 

به چشم خویش کشیدم غبار صحرا را

 

جنون کشانده به جایی مرا که نشناسم

 

طریق کعـبه و بتخانه و کلیسا را

 

تمام عمر به خورشید و ماه ناز کنم

 

اگر به خانه تاریک من نهی پا را

 

نسیم صبح ز راهی که امدی برگرد

 

ببر سلام ز من آن عزیز زهرا

تبلیغات