تبلیغات

تبلیغات

حاج قاسم سلیمانی

شعر قنوت سبز

مجموعه : فرهنگ و هنر
شعر قنوت سبز

خدا كند كه دل من در انتظار تو باشد

 

درون كلبه قلبم همیشه جای تو باشد

 

مرا نسیم نگاهت به باغ آینه‌ها برد

 

خوشا كبوتر عشقی كه در هوای تو باشد

 

قنوت سبز نمازم به التماس درآمد

 

چه می‌شود كه مرا سهمی از دعای تو باشد

 

به گور می‌برد ابلیس آرزوی دلش را

 

اگر كه تكیه دستم به شانه‌های تو باشد

 

در این دیار حریمی برای حرمت دل نیست

 

بیا حریم دلم باش تا سرای تو باشد

 

خدا كند كه دلم را به هیچكس نفروشم

 

خدا كند كه دل من فقط برای تو باشد

 

 

تبلیغات