تبلیغات

تبلیغات

بیماری روحی افسردگی براثر عدم شناخت توانایی و محیط بوجود می آید

مجموعه : پزشکی و سلامت

روانشناسان و متخصصان امور تربیتی افسردگی را یك نوع بیماری روحی می دانند كه فرد به دلیل عدم درك و شناخت صحیح محیط زندگی و باور نداشتن توانایی دچار آن می شود.

مدیر مركز مشاوره رهیاب تهران دراین باره می گوید: افسردگی علل گوناگونی دارد كه عمده ترین آن آشفتگی فكر، اندیشه و شكست های تحصیلی یا اقتصادی و سیاسی و همچنین نا رضایتی از بیماری های جسمی و ناتوانی های فیزیكی می باشد.

” اعظم السادات پرپوچی” معتقد است ‪ 95 درصد بیماران افسرده حداقل یك نشانه اضطراب دارند و ‪ 65 درصد بیماران اضطرابی افسرده هستند.

وی اضطراب ناشی از جدایی والدین را بسیار مخرب و اندوهناك در وضعیت اخلاقی و روحی فرزندان و افسردگی آنان می داند.

پرپوچی همچنین، محیطهای ناامن و خطرناك، آلودگی هوا، خشونت در خانه و روابط بین افراد و درگذشت یكی از عزیزان را از علل دیگر افسردگی و اضطراب در كودكان، نوجوانان و جوانان به حساب می آورد.

به اعتقاد وی، فقر و بی خانمانی، ورشكستگی اقتصادی ، سیاسی ، شكستهای تحصیلی و عدم موفقیت در ورود به دانشگاه و عوامل غیر مترقبه مثل زلزله، سیل ، تصادفات و حادثه های ناگوار دیگر را از دیگر عوامل اضظراب و افسردگی است.

به گفته ی وی، برای غلبه بر افسردگی، فرد باید با دوستان صمیمی و كسانی كه مورد اعتمادش هستند، ارتباط و نزدیكی بیشتری را برقرار كند.

وی گفت: اگر انسان بتواند با احساسات و اطرافیان خود همزمان ارتباط برقرار كند و واقعیت های زندگی را همواره در نظر بگیرد و به راحتی اتفاقات را بپذیرد، دیگر دچار افسردگی نمی شود.

كارشناس امور تربیتی تاكید كرد: در حدود ‪ 4 تا ‪ 2/5 درصد كودكان از نظر بالینی دچار افسردگی می شوند و در مقطع دبستان میزان افسردگی ‪ 11 درصد می- باشد، در دوره نوجوانی ‪ 4 تا ‪ 8 درصد گسترش می یابد.

وی گفت: در دوره بعد از نوجوانی نسبت دختران افسرده دو برابر پسران است و باافزایش سن، شیوع افسردگی در دختران بیشتر هم می شود.

پرپوچی افزود: والدینی كه فرزندان افسرده دارند با توجه و محبت بیشتر به آنان و همچنین مراجعه به موقع به روانپزشك و دارو و درمان به جا می- توانند در درمان این بیماری به فرزندان خود كمك كنند.

وی با اشاره به اینكه بخش عمده ای از مسوولیت كودكان و نوجوانان به مدارس معطوف می شود، گفت: بسیاری از شكست ها و ناكامی های كودكان و نوجوانان ریشه در مدارس و عملكردهای آموزشگاهی و مسوولان مدارس دارد.

او خاطرنشان كرد: مربیان بهداشتی، مسوولان مدارس، دبیران و مشاوران در مدارس به محض دیدن تغییر خلق و خوی یك دانش آموز و همچنین انزوای فرد، خانواده را باید در جریان قرار دهند و خود نیز دررفع افسردگی فرد بكوشند.

ندا دیلمی، مدیر مركز مشاوره خانواده متعادل وابسته به مجتمع قضایی بر این باور است كه افرادی كه دچار افكار و باورهای غیرمنطقی شوند دیگر قادر به فعالیت های مثبت و مفید نیستند و دچار افسردگی می شوند.

وی تصریح كرد: فرد افسرده به دلیل آشفتگی و پریشانی فكر قادر به تصمیم گیری و انتخاب صحیح نیست و این قضیه سبب عقب افتادگی كاری و اجتماعی در تمام امور چنین شخصی می شود.

او گفت: با توجه به نزدیكی كنكور و امتحانات دانش آموزان، استرس و فشار بیشتری به افراد وارد می شود كه باعث اضظراب خواهد شد.

به اعتقاد وی، خانواده ها در این زمینه با كمك به فرزند خود در كاهش فشار عصبی به وی كمك زیادی می كنند.

پایگاه فرهنگی هنری تکناز

تبلیغات