تبلیغات

تبلیغات

حاج قاسم سلیمانی

مذهبی: حیرت عزراییل

مجموعه : دینی
مذهبی: حیرت عزراییل

ادریس از پیامبران مقرب درگاه الهی بود.روزی واسطه شد تا خداوند از عذاب یکی از

ملایک چشو بپوشد.آن ملک پس از بخشش از جانب خدا به ادریس گفت:حال به بپاس

 ای خدمتی که به من کردی بگو تا کاری برایت انجام دهم.

ادریس گفت:دوست دارم طبقات آسمان را ببینم.ملک ادریس را با خود به آسمان برد.بین

 آسمان چهارم و پنجم شخصی بود که با دیدن ادریس سخت شگفت زده شد. ادریس

پرسید:تو کیستی و چرا از دیدن من تا این حد حیرت کردی؟

آن شخص گفت:من عزراییل هستم .خداوند به من امر فرموده بود که هم اکنون جان

 ادریس پیامبر را بین آسمان چهارم و پنجم بگیر من با خود فکر می کردم چگونه؟ که

ناگهان تو را اینجا دیدم.بدین ترتیب ادریس پیامبر بین آسمان چهارم و پنجم قبض روح

 شد.

پایگاه فرهنگی هنری تکناز

تبلیغات