تبلیغات

تبلیغات

بیماری هاری

مجموعه : پزشکی و سلامت

هاری بیماری است که در اثر ویروسی از خانواده رابدو ویریده ایجاد می شود. این ویروس در تمام حیوانات خون گرم از جمله در انسان می تواند ایجاد بیماری کند. ویروس از بزاق حیوان هار و محل گازگرفتگی وارد بدن شده در ماهیچه ها به سمت اعصاب انتهایی می رود و شروع به تکثیر می نماید.

پایگاه فرهنگی هنری تکناز

تبلیغات