تبلیغات

تبلیغات

عکس های شهاب باران سالانه برساوشی‎

عکس های شهاب باران سالانه برساوشی‎

عکس هایی از شهاب باران برساوشی‎ : آسمان شب، در اوایل بامداد روز شنبه شاهد شهاب باران سالانه برساوشی (پرسید) بود.

 

این شهاب باران ها معمولا زمانی اتفاق می افتد که سیاره زمین از وسط رودی از ذرات غبار که از دنباله دار «سوئیفت-تاتل»بر جای مانده اند، عبور می کند. 

 عکس های شهاب باران سالانه برساوشی‎

 

عکس های شهاب باران سالانه برساوشی‎

عکس های شهاب باران سالانه برساوشی‎

عکس های شهاب باران سالانه برساوشی‎

عکس های شهاب باران سالانه برساوشی‎

عکس های شهاب باران سالانه برساوشی‎

عکس های شهاب باران سالانه برساوشی‎

عکس های شهاب باران سالانه برساوشی‎ 

عکس های شهاب باران سالانه برساوشی‎  

عکس های شهاب باران سالانه برساوشی‎

 

 

منبع : مجله تکناز

 

تبلیغات