تبلیغات

تبلیغات

عکس های دیدنی از جشن موش خرماهای بامزه در انگلیس

عکس های دیدنی از جشن موش خرماهای بامزه در انگلیس

یک جشن متفاوت و جالب هر ساله در کشور انگلیس برگزار می شوند که در آن مردم به انتخاب بامزه ترین موش خرماها می پردازند. در ادامه می توانید عکس هایی از تعدادی از این موش خرماهای بازیگوش و باهوش را ببینید.

 

عکس های دیدنی از جشن موش خرماهای بامزه در انگلیس

موش خرماها

عکس های دیدنی از جشن موش خرماهای بامزه در انگلیس

موش خرما

عکس های دیدنی از جشن موش خرماهای بامزه در انگلیس

موش خرماهای بامزه

عکس های دیدنی از جشن موش خرماهای بامزه در انگلیس

موش خرماهای شیطون

عکس های دیدنی از جشن موش خرماهای بامزه در انگلیس

بامزه ترین موش خرماها

عکس های دیدنی از جشن موش خرماهای بامزه در انگلیس

انواع موش خرما

عکس های دیدنی از جشن موش خرماهای بامزه در انگلیس

جشنواره موش خرماها

عکس های دیدنی از جشن موش خرماهای بامزه در انگلیس

موش خرماهای شیطون

عکس های دیدنی از جشن موش خرماهای بامزه در انگلیس

جشنواره موش خرماهای شیطون

عکس های دیدنی از جشن موش خرماهای بامزه در انگلیس

عکس های دیدنی از جشن موش خرماهای بامزه در انگلیس

عکس های دیدنی از جشن موش خرماهای بامزه در انگلیس

موش خرماهای بامزه و شیطون

عکس های دیدنی از جشن موش خرماهای بامزه در انگلیس

جشنواره موش خرماها در انگلیس

عکس های دیدنی از جشن موش خرماهای بامزه در انگلیس

عکس های دیدنی از جشن موش خرماهای بامزه در انگلیس

عکس های دیدنی از جشن موش خرماهای بامزه در انگلیس

تصاویری از جشن موش خرماهای بامزه در انگلیس

عکس های دیدنی از جشن موش خرماهای بامزه در انگلیس

جشن موش خرماهای بامزه در انگلیس

عکس های دیدنی از جشن موش خرماهای بامزه در انگلیس

جشن موش خرماهای بامزه در انگلیس

عکس های دیدنی از جشن موش خرماهای بامزه در انگلیس

 

 

تهیه و تنظیم : مجله تکناز

 

a