تبلیغات

تبلیغات

عکس های هیجان انگیز از اسکی روی آب های یخی سوییس

مجموعه : اخبار ورزشی
عکس های هیجان انگیز از اسکی روی آب های یخی سوییس

 

اسکی روی آب یکی از ورزش های محبوب می باشد. دو ورزشکار ماجراجو در اقدامی جالب توجه در شیارهای یخی ایجاد شده در رودخانه یخی آلتچ گلاسیر سوئیس اقدام به اسکی روی آب کردند.

 

عکس های هیجان انگیز از اسکی روی آب های یخی سوییس

عکس های هیجان انگیز از اسکی روی آب های یخی سوییس

عکس های هیجان انگیز از اسکی روی آب های یخی سوییس

عکس های هیجان انگیز از اسکی روی آب های یخی سوییس

عکس های هیجان انگیز از اسکی روی آب های یخی سوییس

عکس های هیجان انگیز از اسکی روی آب های یخی سوییس

عکس های هیجان انگیز از اسکی روی آب های یخی سوییس

عکس های هیجان انگیز از اسکی روی آب های یخی سوییس

عکس های هیجان انگیز از اسکی روی آب های یخی سوییس

عکس های هیجان انگیز از اسکی روی آب های یخی سوییس

عکس های هیجان انگیز از اسکی روی آب های یخی سوییس

عکس های هیجان انگیز از اسکی روی آب های یخی سوییس

عکس های هیجان انگیز از اسکی روی آب های یخی سوییس

عکس های هیجان انگیز از اسکی روی آب های یخی سوییس

عکس های هیجان انگیز از اسکی روی آب های یخی سوییس

عکس های هیجان انگیز از اسکی روی آب های یخی سوییس

عکس های هیجان انگیز از اسکی روی آب های یخی سوییس

 

اخبار ورزشی

تبلیغات