تبلیغات

تبلیغات

حاج قاسم سلیمانی

عکس هایی از ابتکار شکارچیان در راحتی صید اردک

عکس هایی از ابتکار شکارچیان در راحتی صید اردک

 شکار اردک مشقت های زیادی دارد که شکارچیان برای راحتی شکار این اردک ها مکان های خاصی را بنا کرده اند تا به شکار راحت دست پیدا کنند. تصاویر را در زیر ببینید.

 

تکناز: در کنار رودخانه می سی سی پی آمریکا، همواره شکارچیان اردکی وجود دارند تا به هر وسیله ممکن این حیوان اهلی را شکار کنند اما در طی چند سال اخیر این شکارچیان اقدام به ساخت مکان های استتار خود در کنار رودخانه و در درون کابینی چوبی کرده اند که به “کابین های چوبی اردکی” در آمریکا مشهور شده و راحتی شکار اردک را برای آنها دو چندان می کند.

 

عکس هایی از ابتکار شکارچیان در راحتی صید اردک

عکس هایی از ابتکار شکارچیان در راحتی صید اردک

عکس هایی از ابتکار شکارچیان در راحتی صید اردک

عکس هایی از ابتکار شکارچیان در راحتی صید اردک

 

 

تبلیغات