تبلیغات

تبلیغات

تصاویر تفریح روی تار عنکبوت غول پیکر در ارتفاع چند صد متری

تصاویر تفریح روی تار عنکبوت غول پیکر در ارتفاع چند صد متری

 
 

این گروه بند بازی در اقدامی جالب یک تار عنکبوت غول پیکر درست کرده و از آن لذت می برند.

 
 

اندی لوئیس ۲۸ ساله به همراه گروه بندباز خود شبکه توری شبیه به تار عنکبوتی را در ارتفاع ۴۰۰ فوتی در بیابان های ایالت یوتا ایجاد کرده و بر روی آن بندبازی انجام دادند تا با این کار مهارت خود را در این زمینه به همگان نشان دهند.

 
 

تصاویر تفریح روی تار عنکبوت غول پیکر در ارتفاع چند صد متری  

بندبازی در بیابان

تصاویر تفریح روی تار عنکبوت غول پیکر در ارتفاع چند صد متری  

تار عنکبوت غول پیکر

تصاویر تفریح روی تار عنکبوت غول پیکر در ارتفاع چند صد متری  

بند باز

تصاویر تفریح روی تار عنکبوت غول پیکر در ارتفاع چند صد متری  

بندبازی

 تصاویر تفریح روی تار عنکبوت غول پیکر در ارتفاع چند صد متری
 

تصاویر تفریح روی تار عنکبوت غول پیکر در ارتفاع چند صد متری

 تصاویر تفریح روی تار عنکبوت غول پیکر در ارتفاع چند صد متری
 

تصاویر تفریح روی تار عنکبوت غول پیکر در ارتفاع چند صد متری

 تصاویر تفریح روی تار عنکبوت غول پیکر در ارتفاع چند صد متری
 

تصاویر تفریح روی تار عنکبوت غول پیکر در ارتفاع چند صد متری

 تصاویر تفریح روی تار عنکبوت غول پیکر در ارتفاع چند صد متری
 

تصاویر تفریح روی تار عنکبوت غول پیکر در ارتفاع چند صد متری

تصاویر تفریح روی تار عنکبوت غول پیکر در ارتفاع چند صد متری  

 

منبع : مجله تکناز  

 

تبلیغات