تبلیغات

تبلیغات

تصاویری از کوه های هفت رنگ هورنوکال در آرژانتین

مجموعه : عکس های طبیعت
تصاویری از کوه های هفت رنگ هورنوکال در آرژانتین

یکی از جاذبه های گردشگری در آرژانتین کوه های رنگارنگ و زیبای هورنوکال هستند. کوه های هورنوکال در شمال کشور آرژانیتن در نزدیکی مرز بولیوی که به عنوان رنگارنگ ترین کوه های جهان شناخته می شوند، بخشی از دره “کوبرادا دی هوماهواکا” به شمار می رود که در فهرست میراث جهانی یونسکو قرار دارد.

 

تصاویری از کوه های هفت رنگ هورنوکال در آرژانتین

تصاویری از کوه های هفت رنگ هورنوکال در آرژانتین

تصاویری از کوه های هفت رنگ هورنوکال در آرژانتین

تصاویری از کوه های هفت رنگ هورنوکال در آرژانتین

تصاویری از کوه های هفت رنگ هورنوکال در آرژانتین

 

 

 

منبع : مراحم

 

 

تبلیغات