تبلیغات

تبلیغات

تصاویری از حیوانات ناقص و علیل، آن ها را طرد نکنید

تصاویری از حیوانات ناقص و علیل، آن ها را طرد نکنید
حیواناتی که باید از نگهداری آنها هیچ گاه دریغ نکنیم. داستان این پروژه و تصاویر را در ادامه همین بخش بخوانید.
 
کارلی دیودسون یک عکاس است که بخاطر عکاسی هایش از اجسام پر سرعت و حیوانات در حرکت معروف است. ولی این بار او پروژه ای را شروع کرده که بنظرش مردم باید به آن بیشتر اهمیت بدهند.
 
ایده این پروژه زمانی به وی الهام شد که دو سال پیش در یک ساحل قدم میزد و یک سگ جرمن شپرد را که بر روی ویلچر بود دید. او از دیدن این صحنه و علاقه صاحب آن سگ به او علارغم ناتوانیش منقلب شد. به نظر او بجای طرد این گونه حیوانات بهتر است راهکاری برای برگداندن آنها به زندگی عادی انجام داد.

تصاویری از حیوانات ناقص و علیل، آن ها را طرد نکنید

 

تصاویری از حیوانات ناقص و علیل، آن ها را طرد نکنید

 

تصاویری از حیوانات ناقص و علیل، آن ها را طرد نکنید

 

تصاویری از حیوانات ناقص و علیل، آن ها را طرد نکنید

 

تصاویری از حیوانات ناقص و علیل، آن ها را طرد نکنید

 

 
منبع: bartarinha.ir
 
 
 
 

تبلیغات