تبلیغات

تبلیغات

تصاویری از دختران ایرانی و عشق سرعت

مجموعه : اخبار ورزشی
تصاویری از دختران ایرانی و عشق سرعت

تصاویری از مسابقات کارتینگ دختران عشق سرعت. علاقه دختران به رشته کارتینگ افزایش یافته است. اخیرا دختری ۱۶ ساله به نام مهلا چیت‌سـاز در مسابقات کارتینگ قهرمانی کشور توانست در رقابت با مردان جایگاه سوم کشور را به دست بیاورد.

 

تصاویری از دختران ایرانی و عشق سرعت

دختران ایرانی و عشق سرعت

تصاویری از دختران ایرانی و عشق سرعت

دختران ایرانی و عشق سرعت

تصاویری از دختران ایرانی و عشق سرعت

دختران ایرانی و عشق سرعت

تصاویری از دختران ایرانی و عشق سرعت

دختران ایرانی و عشق سرعت

تصاویری از دختران ایرانی و عشق سرعت

دختران ایرانی و عشق سرعت

تصاویری از دختران ایرانی و عشق سرعت

دختران ایرانی و عشق سرعت

تصاویری از دختران ایرانی و عشق سرعت

دختران ایرانی و عشق سرعت

 

 

تبلیغات