تبلیغات

تبلیغات

حاج قاسم سلیمانی

تصاویری از جغد سنگی ایرانی

تصاویری از جغد سنگی ایرانی

 جغدها از پرندگان شکاری هستند و از طیف گسترده ای از پستانداران،حشرات و خزندگان تغذیه می‌کنند.

 

افزایش فراوان تفنگ های بادی و شکار برای تفریح از جمله عواملی هستند که نسل این حیوانات را در خطر نابودی قرار داده است.

 

تصاویری از جغد سنگی ایرانی

تصاویری از جغد سنگی ایرانی

تصاویری از جغد سنگی ایرانی

جغد سنگی ایرانی

تصاویری از جغد سنگی ایرانی

جغد سنگی ایرانی

تصاویری از جغد سنگی ایرانی

 

منبع : تنسیم

 

 

تبلیغات