تبلیغات

تبلیغات

تصاویری از گونه نادر گور خر ایرانی در استان مرکزی

تصاویری از گونه نادر گور خر ایرانی در استان مرکزی

گونه ای نادر از یک گور خر ایرانی در حال انقراض.  گور که به لحاظ ظاهری تفاوت‌هایی با گورخر آفریقایی دارد، در سال‌هایی نه چندان دور در معرض انقراض قرار داشت اما با ایجاد سایت های حفاظتی و تکثیر این گونه، گورخر ایرانی از خطر انقراض رهایی یافت.

 
به گزارش تکناز، گورخر ایرانی که از آن به عنوان خر وحشی آسیایی نیز یاد می‌شود، از پستانداران بزرگ و از اسب‌سانان بومی بیابان‌های سوریه، ایران، هند و تبت است و که بسیاری این گونه را به عنوان گورخر ایرانی نیز می‌شناسند.

 
این حیوان نادر دارای 6 زیرگونه بوده که یک زیرگونه آن کاملا از بین رفته، دو زیرگونه آن در معرض خطر جدی قرار دارد.

 
گورخر ایرانی از الاغ کمی بزرگتر است و شباهت بیشتری به اسب دارد اما نسبت به اسب پاهای کوتاه‌تری دارد و رنگ آن در فصول مختلف تغییر می‌کند به نحوی که در تابستان رنگی قهوه‌ای مایل به سرخ و در زمستان قهوه‌ای مایل به زرد دارد و بر پشت آن، نواری سیاه که با رنگ سفید احاطه شده، مشاهده می‌شود.
 

در حدود 50 سال گذشته، دو سوم از وسعت ایران جزء زیستگاه گورخر ایرانی بود و گله‌های بزرگ گور در بسیاری از مناطق کشور مشاهده می‌شدند اما شکار بی‌رویه و تخریب زیستگاه، بلای جان این گونه شد و وسعت زیستگاه این جانور را به شدت محدود کرد.
 

منطقه بهرام گور، منطقه حفاظت شده توران، تالاب کمجان، منطقه مرزی سرخس و بخش‌هایی از استان یزد اکنون تنها زیستگاه‌های گورخر ایرانی به شمار می‌روند.

 

تصاویری از گونه نادر گور خر ایرانی در استان مرکزی

تصاویری از گونه نادر گور خر ایرانی در استان مرکزی

تصاویری از گونه نادر گور خر ایرانی در استان مرکزی

تصاویری از گونه نادر گور خر ایرانی در استان مرکزی

 

منبع: fararu.com

 

 

تبلیغات