تبلیغات

تبلیغات

تصاویر چندش آور از تهیه یک غذای فرانسوی

تصاویر چندش آور از تهیه یک غذای فرانسوی

تصاویر وحشتناک و چندش آور از طرز تهیه یک غذای گران قیمت در فرانسه

 

جگر چرب غذای گران قیمت فرانسوی چگونه تهیه میشود؟!
 
 
لطفا از مک دونالد و کی اف سی غذا نخرید!

 

بدانید چه می خورید و این غذا از کجا تهیه می شود!

 

تصاویر چندش آور از تهیه یک غذای فرانسوی

 

غذایی به نام
Foie Gras

به معنی جگر چرب

 

غذای تجملی و گران قیمتی است که منشاء آن فرانسه است.

 

برای تهیه این غذا مرغابی و غازها را مجبور می کنند مقدار زیادی چربی بخورند تا بیش از اندازه چاق شوند و به بیماری جگر چرب مبتلا شوند.

 

اجازه بدهید تا ببینیم این غذای لذیذ به چه قیمتی تهیه می شود :

 

تصاویر چندش آور از تهیه یک غذای فرانسوی

 

پرندگان مجبور می شوند مقدار زیادی روغن و غذای چرب بخورند حتی اگر میلی به خوردن آن نداشته باشند .
 
 
 
یک لوله فلزی از گلوی حیوان به داخل معده وارد می کنند و به حیوان غذا می خورانند تا حدی که جگر آنها بزرگ و بزرگتر شود.
 
 

تصاویر چندش آور از تهیه یک غذای فرانسوی

 

سپس آنها را درون قفس های بسیار کوچک قرار می دهند و آنها را مجبور می کنند که در یک حالت ثابت و بدون حرکت بایستند تا انرژی مصرف نکنند.
 

تصاویر چندش آور از تهیه یک غذای فرانسوی

 

خوب نگاه کنید. می توانید غم را در چشمهای او ببینید؟
 

تصاویر چندش آور از تهیه یک غذای فرانسوی

 

پاهای آنها در اثر ایستادن های ثابت و طولانی مدت ورم می کند. و نمی توانند بخوابند. و البته نیازی هم به خواب نیست چون دوباره مجبور هستند غذا بخورند.
 
 آنها سعی می کنند از جان خود دفاع کنند، اما این تلاش هم بی فایده است.
 

تصاویر چندش آور از تهیه یک غذای فرانسوی

 

آنها زندگی غم انگیزی دارند.
 

تصاویر چندش آور از تهیه یک غذای فرانسوی

 

آنها را مجبور به خوردن می کنند تا جایی که بمیرند و یا بدن آنها نتواند این مقدار غذا را تحمل کنند همانطور که می بینید غذا از دهان حیوان بیرون زده…
 

تصاویر چندش آور از تهیه یک غذای فرانسوی

آنهایی زنده می مانند بیمار می شوند. و از مخرج آنها هنگام دفع مدفوع خون جاری می شود.
 

آنها نه تنها از ناحیه دهان و گلو دچار جراحت می شوند، بلکه تمام مدت زندگی غم انگیز خود از دل درد و ورم و درد پا عذاب می کشند.

 

نه خوابی دارند و  نه حرکت و جنب و جوشی ، که مطابق غریزه خود و مطابق آزادی و زندگی که خداوند به آنها داده بتوانند آسمان را ببینند ، روی زمین راه بروند و در آب شنا کنند.

 

در عکس زیر می توانید جگر چرب را در مقایسه با جگر معمولی حیوان ببینید

 

تصاویر چندش آور از تهیه یک غذای فرانسوی

 

به این شکنجه و جنایات که روزانه به حیوانات تحمیل می شود پایان دهید. از خرید این غذاها خودداری کنید. اگر شما تقاضا نکنید، عرضه اتفاق نمی افتد.از خودمان شروع کنیم.قبل از خوردن هر چیز تفکر کنیم که چه می خوریم و به چه قیمتی. به سلامتی خود و جان حیوانات اهمیت دهیم. غذایی که زجر دادن و شکنجه شدن حیوانات تهیه شود جز سم و سرطان چیزی عایدمان نخواهد کرد.
 
 

تصاویر چندش آور از تهیه یک غذای فرانسوی

 

تصاویر چندش آور از تهیه یک غذای فرانسوی

 

 

تبلیغات