تبلیغات

تبلیغات

نخست وزیر کویت از کارخانه بنز دیدن کرد

مجموعه : مجله خبری
نخست وزیر کویت از کارخانه بنز دیدن کرد

نخست وزیر کویت از کارخانه بنز دیدن کرد. شیخ جابر المبارک نخست وزیر کویت در سفر به آلمان، از کارخانه خودروسازی دایملر بازدید کرد. مرسدس بنز یکی از تولیدات دایلمر است. کویت از 40 سال پیش تاکنون یکی از سرمایه گذاران و سهامداران عمده شرکت دایملر است.

نخست وزیر کویت از کارخانه بنز دیدن کرد

نخست وزیر کویت از کارخانه بنز دیدن کرد

نخست وزیر کویت از کارخانه بنز دیدن کرد

نخست وزیر کویت از کارخانه بنز دیدن کرد

 

 

 

منبع: عصر ایران

 

 

تبلیغات