تبلیغات

تبلیغات

حاج قاسم سلیمانی

باران همیشه شاعرانه نیست + عکس

باران همیشه شاعرانه نیست + عکس

بدان همیشه باران حادثه ای شاعرانه نمی تواند باشد

.

.

.

 

باران همیشه حادثه ای شاعرانه نیست
از ما که سقفمان شده است آسمان، بپرس!

 

باران همیشه شاعرانه نیست + عکس

 

واقعیت نوشت ♣

جهنم هرکسی آنجایی است که
حرف او رانفهمند

 

 

تبلیغات