تبلیغات

تبلیغات

عکس های کمتر دیده شده از دفاع 8 ساله

مجموعه : مجله خبری
عکس های کمتر دیده شده از دفاع 8 ساله
عکس های کمیاب  از دفاع 8 سالهایران در برابر حکومت صدام حسین و عراقی ها…
 
 
31 شهريور 1359 با حمله هوايي عراق به چند فرودگاه ايران و تعرض زميني همزمان ارتش بعث به شهرهاي غرب و جنوب ايران، جنگ 8 ساله حكومت صدام حسين عليه ايران آغاز شد؛جنگی که منجر به کشته شدن ده ها هزار نفر شد و خساراتی سنگین بر جای گذاشت.

در ادامه مجموعه عکس هایی را درباره دفاع هشت ساله مشاهده می کنید که شاید کمتر دیده باشید.

 
عکس های کمتر دیده شده از دفاع 8 ساله

عکس های کمتر دیده شده از دفاع 8 ساله

عکس های کمتر دیده شده از دفاع 8 ساله

عکس های کمتر دیده شده از دفاع 8 ساله

تصاویر  کمتر دیده شده از دفاع 8 ساله

عکس های کمتر دیده شده از دفاع 8 ساله

عکس های کمتر دیده شده از دفاع 8 ساله

عکس های کمتر دیده شده از دفاع 8 ساله

عکس های کمتر دیده شده از دفاع 8 ساله

عکس های کمتر دیده شده از دفاع 8 ساله

عکس های کمتر دیده شده از دفاع 8 ساله

عکس های کمتر دیده شده از دفاع 8 ساله

عکس های کمتر دیده شده از دفاع 8 ساله

عکس های کمتر دیده شده از دفاع 8 ساله

عکس های کمتر دیده شده از دفاع 8 ساله

عکس های کمتر دیده شده از دفاع 8 ساله

عکس های کمتر دیده شده از دفاع 8 ساله

عکس های کمتر دیده شده از دفاع 8 ساله

عکس های کمتر دیده شده از دفاع 8 ساله

عکس های کمتر دیده شده از دفاع 8 ساله

عکس های کمتر دیده شده از دفاع 8 ساله

عکس های کمتر دیده شده از دفاع 8 ساله

 

 

 

منبع : عصر ایران

تبلیغات