تبلیغات

تبلیغات

تصاویری از جاده ترس و وحشت در چین

تصاویری از جاده ترس و وحشت در چین

مسیر ترسناکی که در تصاویر زیر دیده می شود در استان هنان و در بین دو شهر چگنپو و شوانگمو قرار داشته که بدون رعایت استاندارهای راهسازی ساخته شده و اگر در این مسیر کوهستانی ۵ کیلومتری با خودروی خود بروید، احساسی مملو از ترس با شما همراه خواهد بود، چراکه این احساس را دارید که تا دقایقی دیگر با وقوع رانش زمین کشته خواهید شد.

 

تصاویری از جاده ترس و وحشت در چین

تصاویری از جاده ترس و وحشت در چین

تصاویری از جاده ترس و وحشت در چین

 

 

 

تبلیغات