تبلیغات

تبلیغات

حاج قاسم سلیمانی

تصاویری عاشقانه از مهر مادر به فرزندان

تصاویری عاشقانه از مهر مادر به فرزندان

هر مادری فرزندش را دوست دارد و از جان و دل برای او مایه می گذارد. کِن هِیمن، «ken heyman» عکاس ۸۴ ساله آمریکایی، اخیراً تصاویری بسیار جالب از مهر مادر به فرزندانش منتشر کرده که در بسیاری از خبرگزاریهای معتبر جهان انعکاس فوق العاده‌ای داشته است.

 

این عکاس متولد نیویورک و درس خوانده دانشگاه کلمبیا، تصاویری بکر از اشکال مختلف محبت مادر به فرزندش از سفر به ۶۰ کشور و نقاط مختلف جهان به ثبت رسانده که در نوع خود این مجموعه کم نظیر می‌باشد. وی در دفاع از خلق این اثر اشاره کرده:

 

منظورم از این عکسها، نمایان نمودن احساسی است که با هیچ حس دیگری قابل مقایسه نیست.

 

تصاویری عاشقانه از مهر مادر به فرزندان

تصاویری عاشقانه از مهر مادر به فرزندان

تصاویری عاشقانه از مهر مادر به فرزندانتصاویری عاشقانه از مهر مادر به فرزندان

تصاویری عاشقانه از مهر مادر به فرزندان

تصاویری عاشقانه از مهر مادر به فرزندان

تصاویری عاشقانه از مهر مادر به فرزندان

تصاویری عاشقانه از مهر مادر به فرزندان

تصاویری عاشقانه از مهر مادر به فرزندانتصاویری عاشقانه از مهر مادر به فرزندان

تصاویری عاشقانه از مهر مادر به فرزندان

تصاویری عاشقانه از مهر مادر به فرزندانتصاویری عاشقانه از مهر مادر به فرزندان

تصاویری عاشقانه از مهر مادر به فرزندانتصاویری عاشقانه از مهر مادر به فرزندان

تصاویری عاشقانه از مهر مادر به فرزندان

تصاویری عاشقانه از مهر مادر به فرزندان

تصاویری عاشقانه از مهر مادر به فرزندان

 

 

 

منبع: مراحم

 

 

a