تبلیغات

تبلیغات

روییدنت حرام است! جملات زیبا

مجموعه : سخنان بزرگان
روییدنت حرام است! جملات زیبا

جملات دیدنی و خواندنی

.

.

.

در جایی که  با تبر می زنند, سایه ها را
همان;;
دانه بمان,
روییدن ت حرام است …..

 

روییدنت حرام است! جملات زیبا

 

 

جالب نوشت ♣

ﺍﮔﺮ ﺍﺯ ﺁﺧﺮﯾﻦ ﺑﺎﺭﯼ ﮐﻪ ﮐﺘﺎﺏ ﺧﻮﻧﺪﯼ
ﺁﺧﺮﯾﻦ ﺑﺎﺭﯼ ﮐﻪ ﻣﺴﻮﺍﮎ ﺯﺩﯼ ۲۴ﺳﺎعت
ﻣﯿﮕﺬﺭﻩ ﺩﻫﻨﺖ ﺭﻭ ﺑﺒﻨﺪ !

 

منبع: persianblog.ir

 

 

تبلیغات