تبلیغات

تبلیغات

نجات جان صاحب توسط سگ فداکار + تصاویر

نجات جان صاحب توسط سگ فداکار + تصاویر

 

سگ فداکاری که حاضر شد به خاطر نجات جان صاحبش، جان خود را به خطر بیاندازد. بی علت نیست که سگ را به عنوان وفادارترین حیوان می دانند.

 

یک مار زندگی خطرناک در چمن های خانه مخفی شده بود و سگ که نمی خواست صاحبانش آسیب ببیننند به مار حمله کرده و مار زنگی به سرعت او را نیش زد. صاحب خانه وقتی متوجه سر و صدا شد بیرون آمده و سریع سگ را به دامپزشک می رساند.

 

خوشبختانه، دام پزشک ضد سم در دست داشت و توانست جان این سگ قهرمان را نجات دهد.

 

نجات جان صاحب توسط سگ فداکار + تصاویر

سگ باوفا

 

نجات جان صاحب توسط سگ فداکار + تصاویر

سگ وفادار

 

نجات جان صاحب توسط سگ فداکار + تصاویر

جنگ سگ و مار

 

نجات جان صاحب توسط سگ فداکار + تصاویر

سگ و نجات جان صاحب

 

نجات جان صاحب توسط سگ فداکار + تصاویر

سگ باوفا

 

 

تهیه و تنظیم : مجله تکناز

 

تبلیغات