تبلیغات

تبلیغات

حاج قاسم سلیمانی

اس ام اس های کوتاه و جالب کاریکلماتوری

اس ام اس های کوتاه و جالب کاریکلماتوری

مردم می گویند حالت را می گیرم ، نمی گویند دیروز یا فردایت را می گیرم …
چون اگر حال را بگیرند فردا را هم گرفته اند و دیروز را بی فایده کرده اند !
.
.

** اس ام اس های جالب و خاص کاریکلماتوری **

.
.
درخت تا زنده است دسته تبر نمی شود !
.
.

** اس ام اس های جالب و خاص کاریکلماتوری **

.
.
با این که کچل بود کلکسیون سشوار داشت !
.
.

** اس ام اس های جالب و خاص کاریکلماتوری **

.
.
شکوفه پاداش درختانی است که سختی سرمای زمستان را به جان خریده اند !
.
.

** اس ام اس های جالب و خاص کاریکلماتوری **

.
.
مهمترین هوادارانش ریه هایش بودند !
.
.

** اس ام اس های جالب و خاص کاریکلماتوری **

.
.
نگاه خشمگین ، از دیدن لبخند عاجز است !
.
.

** اس ام اس های جالب و خاص کاریکلماتوری **

.
.
در بازار عشق هیچگاه عرضه با تقاضا تناسب ندارد !
.
.

** اس ام اس های جالب و خاص کاریکلماتوری **

.
.
بعضی از محرم ها با یک نقطه مجرم می شوند !

 .

.

** اس ام اس های جالب و خاص کاریکلماتوری **

.
.

ماشینی که از دست راننده اش عصبانی بود جوش آورد !
.
.

** اس ام اس های جالب و خاص کاریکلماتوری **

.
.
موش توی سوراخ نمی رفت ، گربه گفت آخ جون !
.

.

** اس ام اس های جالب و خاص کاریکلماتوری **

.
.
مرگم را از چشم تولدم می بینم !
.
.

** اس ام اس های جالب و خاص کاریکلماتوری **

.
.
گربه ها نوازندگان خوبی هستند ، چون خوب چنگ می زنند !
.
.

** اس ام اس های جالب و خاص کاریکلماتوری **

.
.
کاکتوس صادق تر از آنست که مانند گل سرخ خارهایش را نهان کند !
.
.

** اس ام اس های جالب و خاص کاریکلماتوری **

.
.
وقتی گوشم سنگین میشه ، وزنم تغیری نمی کنه !
.
.

** اس ام اس های جالب و خاص کاریکلماتوری **

.
.

نان حلال سر هیچ سفره ای بیات نمی شود !
.
.

** اس ام اس های جالب و خاص کاریکلماتوری **

.
.
همه چیز دست به دست هم داد تا من و او نتوانیم دست در دست هم بگذاریم !
.
.

** اس ام اس های جالب و خاص کاریکلماتوری **

.
.
کلاغ می خواست پرواز هواپیما را یاد بگیرد ، دچار نقص فنی شد !
.
.

** اس ام اس های جالب و خاص کاریکلماتوری **

.
.
به افتخار هر لحظه زندگی ، میلیاردها ضریان قلب شلیک می شود !
.
.

** اس ام اس های جالب و خاص کاریکلماتوری **

.
.
دیروز چک برگشتی است ، فردا چک وعده دار ولی امروز نقد نقد است !
.
.

** اس ام اس های جالب و خاص کاریکلماتوری **

.
.
کلاهم را برداشت و به جای آن منت بر سرم گذاشت !
.
.

** اس ام اس های جالب و خاص کاریکلماتوری **

.
.
بعضی ها صدایشان ضعیف است و بعضی ها گوش هایشان کثیف !
.
.

** اس ام اس های جالب و خاص کاریکلماتوری **

.
.
آتشفشان درون گاهی با فریاد و گاهی با اشک فوران میکند !
.
.

** اس ام اس های جالب و خاص کاریکلماتوری **

.
.
چراغ خواب ، خمیازه می کشید !

.
.

** اس ام اس های جالب و خاص کاریکلماتوری **

.
.
برخی برای رعایت عدالت ، با همه ناعادلانه رفتار می کنند !
.
.

** اس ام اس های جالب و خاص کاریکلماتوری **

.
.
گاهی حتی تاجر نمک هم نمک نشناس می شود !
.
.

** اس ام اس های جالب و خاص کاریکلماتوری **

.
.
اگر حرف مفت را می خریدند ، الان میلیاردر بودم !
.
.

** اس ام اس های جالب و خاص کاریکلماتوری **

.
.
صمیمیت تو ، بیشتر از شماست !
.
.

** اس ام اس های جالب و خاص کاریکلماتوری **

.
.
برای اینکه کفشهایش را برق بیاندازد ، بندهای آن را در پریز فرو میکرد !
.
.

** اس ام اس های جالب و خاص کاریکلماتوری **

.
.
آنهایی که پول ندارند مجبورند حرف مفت گوش کنند !
.
.

** اس ام اس های جالب و خاص کاریکلماتوری **

.
.
از عجایب روزگار این که هر یک “نقطه” دارای سه نقطه است !
.
.

** اس ام اس های جالب و خاص کاریکلماتوری **

.
.
قفسی که فکر پرنده نتواند در آن پرواز کند هنوز ساخته نشده است !
.
.

** اس ام اس های جالب و خاص کاریکلماتوری **

.
.
دولت عشق با کودتای فراق سرنگون گردید !
.
.

** اس ام اس های جالب و خاص کاریکلماتوری **

.
.
پشت کفشم را خواباندم تا پایم را که خواب رفته بود بیدار نکند !
.
.

** اس ام اس های جالب و خاص کاریکلماتوری **

.
.
اگر عشق را توان حرف زدن بود ، از عقل می گفت !
.
.

** اس ام اس های جالب و خاص کاریکلماتوری **

.
.
فقط حرفهای استاد ریاضی ، حرف حساب بود !

 

 

منبع : مجله تکناز

 

 

تبلیغات