تبلیغات

تبلیغات

مجسمه های برفی شخصیت های جنگ ستارگان

مجسمه های برفی شخصیت های جنگ ستارگان

 

این مجسمه های شگفت انگیز که مربوط به شخصیت های جنگ ستارگان هستند در جشنواره ای در کشور ژاپن ساخته شده اند.

 

در کشور ژاپن یک گروه از سربازان در جشنواره ساپورو، مجسمه ای به ارتفاع ۱۵ متر و عرض ۲۳ متر با استفاده از برف ایجاد کرده اند.

 

ساخت این مجسمه که شکل شخصیت های فیلم جنگ ستارگان می باشد، یک ماه زمان برده است. در ساخت این مجسمه حدود ۳۵۰۰ تن برف استفاده شده است.

 

مجسمه های برفی شخصیت های جنگ ستارگان

مجسمه های برفی

مجسمه های برفی شخصیت های جنگ ستارگان

مجسمه های یخی

مجسمه های برفی شخصیت های جنگ ستارگان

مجسمه های برفی جنگ ستارگان

مجسمه های برفی شخصیت های جنگ ستارگان

شخصیت های برفی جنگ ستارگان

مجسمه های برفی شخصیت های جنگ ستارگان

مجسمه های برفی جنگ ستارگان

مجسمه های برفی شخصیت های جنگ ستارگان

عکس های مجسمه های برفی 

مجسمه های برفی شخصیت های جنگ ستارگان

 

 

تهیه و تنظیم : مجله تکناز

 

 

بهترین عکس های جالب و دیدنی

بیشتر بخوانید
a

تبلیغات