تبلیغات

تبلیغات

شبکه های اجتماعی و تاثیر روی روابط زوجین (کاریکاتور)

مجموعه : کاریکاتور
شبکه های اجتماعی و تاثیر روی روابط زوجین (کاریکاتور)

 

امروزه شبکه های اجتماعی علاوه بر راحت تر کردن ارتباط به یکی از معضلات بزرگ تبدیل شده است.

 

در یک پژوهش مشخص شد ۶۸ درصد طلاق‌ها به دلیل ارتباطی رخ داده است که یکی از زوجین با یک جنس مخالف در شبکه‌های اجتماعی ارتباط برقرار کرده است.

 

شبکه های اجتماعی و تاثیر روی روابط زوجین (کاریکاتور)

 

کاریکاتور

 

تبلیغات