تبلیغات

تبلیغات

حاج قاسم سلیمانی

تصاویر دیدنی و برگزیده نشنال ژئوگرافیک 2014

تصاویر دیدنی و برگزیده نشنال ژئوگرافیک 2014

 

برندگان مسابقه عکاسی نشنال جغرافیک 2014، از میان بیش از 9000 عکس ارسالی به این مسابقه انتخاب شدند. در ادامه این عکس های منتخب را مشاهده می کنید.

 

عکس های جالب و دیدنی

تصاویر دیدنی و برگزیده نشنال ژئوگرافیک 2014

نشنال ژئوگرافیک

تصاویر دیدنی و برگزیده نشنال ژئوگرافیک 2014

عکس های منتخب نشنال ژئوگرافیک 2014

تصاویر دیدنی و برگزیده نشنال ژئوگرافیک 2014

عکس های ویژه نشنال ژئوگرافیک 

تصاویر دیدنی و برگزیده نشنال ژئوگرافیک 2014

عکس های خفن

تصاویر دیدنی و برگزیده نشنال ژئوگرافیک 2014

عکس های باحال

تصاویر دیدنی و برگزیده نشنال ژئوگرافیک 2014

عکس های دیدنی و جالب

تصاویر دیدنی و برگزیده نشنال ژئوگرافیک 2014

عکس های ویژه نشنال ژئوگرافیک 

تصاویر دیدنی و برگزیده نشنال ژئوگرافیک 2014

عکس های نشنال ژئوگرافیک 

تصاویر دیدنی و برگزیده نشنال ژئوگرافیک 2014

عکس های نشنال ژئوگرافیک ویژه سال 2014

تصاویر دیدنی و برگزیده نشنال ژئوگرافیک 2014

عکس های حیوانات

تصاویر دیدنی و برگزیده نشنال ژئوگرافیک 2014

عکس های گوناگون

تصاویر دیدنی و برگزیده نشنال ژئوگرافیک 2014

عکس های دیدنی و خفن

تصاویر دیدنی و برگزیده نشنال ژئوگرافیک 2014

تصاویر دیدنی و برگزیده نشنال ژئوگرافیک 2014

تصاویر دیدنی و برگزیده نشنال ژئوگرافیک 2014

 

منبع : مهر

 

a