تبلیغات

تبلیغات

تصاویر دیدنی از فستیوال تزئین دیوار ها با اوریگامی

تصاویر دیدنی از فستیوال تزئین دیوار ها با اوریگامی

 

تصاویری را که در این مجموعه مشاهده می کنید از فستیوال پیام های دیواری در رومانی اروپا گرفته شده است. امسال  Cluj-Napoca در رومانی پایتخت جوانان اروپایی است. در پانزدهم هر ماه برای انتقال یک پیام، یک حرکت ساده سازماندهی می شود.

 

این ماه، موضوع حرکت، شرکت در جنبش آزادی بیان جهانی است، که به وسیله تزیین دیوارها با قطعات اوریگامی انجام می شود. دیواری که در این بخش سماتک مشاهده می کنید از 15000 قطه اوریگامی در 12 ساعت ساخته شده است.

 

تصاویر دیدنی از فستیوال تزئین دیوار ها با اوریگامی

فستیوال پیام های دیواری

تصاویر دیدنی از فستیوال تزئین دیوار ها با اوریگامی

اوریگامی

تصاویر دیدنی از فستیوال تزئین دیوار ها با اوریگامی

فستیوال اوریگامی

تصاویر دیدنی از فستیوال تزئین دیوار ها با اوریگامی

فستیوال تزئین دیوار ها با اوریگامی

تصاویر دیدنی از فستیوال تزئین دیوار ها با اوریگامی

اوریگامی

تصاویر دیدنی از فستیوال تزئین دیوار ها با اوریگامی

فستیوال اوریگامی روی دیوار ها

تصاویر دیدنی از فستیوال تزئین دیوار ها با اوریگامی

تزئین دیوار ها با اوریگامی

تصاویر دیدنی از فستیوال تزئین دیوار ها با اوریگامی

فستیوال پیام های دیواری

تصاویر دیدنی از فستیوال تزئین دیوار ها با اوریگامی

 

 

تهیه و تنظیم : مجله تکناز

 

 

بهترین عکس های جالب و دیدنی

بیشتر بخوانید
a

تبلیغات