تبلیغات

تبلیغات

تصاویر دیدنی از 9 هزار جسد در ساحل

تصاویر دیدنی از 9 هزار جسد در ساحل

 

در یک حرکت نمادین ، 2 هنرمند اقدام به یک کار جالب کرده اند.

 

در پروژه ای بنام Fallen به یاد قربانیان حملات جنگ جهانی دوم جامی واردلی 33 ساله و اندی موس 50 ساله به ساحل آرومانش وارد شده و همراه 500 هنرمند و داوطلب بیش از 9 هزار سایه روی شن های ساحل ایجاد کردند.

 

در این طرح یک نفر استنسیل را نگه داشته و نفر دوم شکل مورد نظر را روی شن ها ترسیم کرد.بسیاری از اشکال ایجاد شده بعد از جزر و مد همچنان لب ساحل باقی ماند و مردم از تصاویر مذکور عکس گرفتند.

 

تصاویر دیدنی از 9 هزار جسد در ساحل

9 هزار جسد در ساحل

تصاویر دیدنی از 9 هزار جسد در ساحل

عکس های ساحل

تصاویر دیدنی از 9 هزار جسد در ساحل

عکس های دریا

تصاویر دیدنی از 9 هزار جسد در ساحل

سایه روی شن های ساحل

تصاویر دیدنی از 9 هزار جسد در ساحل

جسد در ساحل

تصاویر دیدنی از 9 هزار جسد در ساحل

هنرمندان

تصاویر دیدنی از 9 هزار جسد در ساحل

 

منبع : مجله تکناز

 

تبلیغات