تبلیغات

تبلیغات

تصاویر دیدنی از علاء‌الدین پس از تخریب

مجموعه : مجله خبری
تصاویر دیدنی از علاء‌الدین پس از تخریب

 

پنجشنبه گذشته روز مهمی برای مهم‌ترین پاساژ موبایل تهران بود؛ نیمه شب بود که با همکاری شهرداری تهران و نیروی انتظامی طبقه هفتم و منفی 3 پاساژ موبایل علاءالدین به دلیل ساخت و ساز غیرقانونی تخریب شد.

 

تبدیل پارکینگ در طبقه منفی 3 به واحدهای تجاری و اضافه اشکوب (بنا) در طبقه هفتم باعث این اقدام شد.

 

تصاویر دیدنی از علاء‌الدین پس از تخریب  

 

تاکنون سازمان آتش‌نشانی، کارشناسان رسمی دادگستری و نظام مهندسی تهران چندین بار بر اقدامات غیرفنی در این ساختمان تأکید کرده اند.

 

این حکم در شرایطی اجرا شد که طی سالیان گذشته، شنیدهای غیر رسمی از ارتباط‌های قوی مالک پاساژ، حامیان وی و قدرت پول اقتداری نفوذ ناپذیر را برای علاء الدین ساخته بود و این بار نیز حتی تا دقیقه 90 تماس‌ و سفارش‌های شبانه اجرای حکم را به تعویق انداخت.

 

اما این بار معاون قضایی دیوان عدالت اداری نیز تأکید کرده بود که حکم تخریب پاساژ علاء الدین قطعی است و حتی بیشتر از آن عواملی که باعث ناامنی ساختمان شده نیز باید برطرف شود.

 

اکنون حکم اجرا شده و یک روز پس از تخریب، علاء‌الدین حال و هوای متفاوتی دارد.

 

تصاویر دیدنی از علاء‌الدین پس از تخریب  

 

پنجشنبه گذشته روز مهمی برای مهم‌ترین پاساژ موبایل تهران بود؛ نیمه شب بود که با همکاری شهرداری تهران و نیروی انتظامی طبقه هفتم و منفی 3 پاساژ موبایل علاءالدین به دلیل ساخت و ساز غیرقانونی تخریب شد.

 

تبدیل پارکینگ در طبقه منفی 3 به واحدهای تجاری و اضافه اشکوب (بنا) در طبقه هفتم باعث این اقدام شد.

 

تصاویر دیدنی از علاء‌الدین پس از تخریب  

 

تاکنون سازمان آتش‌نشانی، کارشناسان رسمی دادگستری و نظام مهندسی تهران چندین بار بر اقدامات غیرفنی در این ساختمان تأکید کرده اند.

 

این حکم در شرایطی اجرا شد که طی سالیان گذشته، شنیدهای غیر رسمی از ارتباط‌های قوی مالک پاساژ، حامیان وی و قدرت پول اقتداری نفوذ ناپذیر را برای علاء الدین ساخته بود و این بار نیز حتی تا دقیقه 90 تماس‌ و سفارش‌های شبانه اجرای حکم را به تعویق انداخت.

 

تصاویر دیدنی از علاء‌الدین پس از تخریب  

 

اما این بار معاون قضایی دیوان عدالت اداری نیز تأکید کرده بود که حکم تخریب پاساژ علاء الدین قطعی است و حتی بیشتر از آن عواملی که باعث ناامنی ساختمان شده نیز باید برطرف شود.

 

تصاویر دیدنی از علاء‌الدین پس از تخریب  

 

اکنون حکم اجرا شده و یک روز پس از تخریب، علاء‌الدین حال و هوای متفاوتی دارد.
 

 

تصاویر دیدنی از علاء‌الدین پس از تخریب  

 

منبع : فارس 

 

a