تبلیغات

تبلیغات

تصاویر دیدنی از رانش زمین در رامسر

تصاویر دیدنی از رانش زمین در رامسر

 

بارندگی‌های رامسر سبب ریزش کوه و بسته شدن محور جواهرده حد فاصل روستای دیسر شهرستان شد. این محور زیربار ترافیکی قرار گرفت.

 

تصاویر دیدنی از رانش زمین در رامسر

رانش زمین

تصاویر دیدنی از رانش زمین در رامسر

رانش زمین در رامسر

تصاویر دیدنی از رانش زمین در رامسر

عکس های رانش زمین در رامسر

تصاویر دیدنی از رانش زمین در رامسر

رامسر

تصاویر دیدنی از رانش زمین در رامسر

 

 

منبع : مجله تکناز

 

 

 

تبلیغات