تبلیغات

تبلیغات

حاج قاسم سلیمانی

تصاویر دیدنی از قبرستان مسیحیان در شهر اصفهان

مجموعه : تصاویر مذهبی
تصاویر دیدنی از قبرستان مسیحیان در شهر اصفهان

 

اصفهان یکی از شهرهای کهن ایران است که شمار زیادی از مسیحیان در آن زندگی می کنند. محل زندگی مسیحیان در اصفهان منطقه جلفا است که مسیحیان در این منطقه زندگی می کنند. عکس هایی که در زیر می بینید از قبرستان مسیحیان در اصفهان تصویر برداری شده است.

 

تصاویر دیدنی از قبرستان مسیحیان در شهر اصفهان  

قبرستان مسیحیان  

تصاویر دیدنی از قبرستان مسیحیان در شهر اصفهان  

قبرستان مسیحیان در اصفهان  

تصاویر دیدنی از قبرستان مسیحیان در شهر اصفهان  

عکس های قبرستان مسیحیان  

تصاویر دیدنی از قبرستان مسیحیان در شهر اصفهان  

مسیحیان اصفهان  

تصاویر دیدنی از قبرستان مسیحیان در شهر اصفهان  

تصاویر دیدنی از قبرستان مسیحیان در شهر اصفهان

تصاویر دیدنی از قبرستان مسیحیان در شهر اصفهان  

تصاویر دیدنی از قبرستان مسیحیان در شهر اصفهان

تصاویر دیدنی از قبرستان مسیحیان در شهر اصفهان  

تصاویر دیدنی از قبرستان مسیحیان در شهر اصفهان

تصاویر دیدنی از قبرستان مسیحیان در شهر اصفهان  

تصاویر دیدنی از قبرستان مسیحیان در شهر اصفهان

تصاویر دیدنی از قبرستان مسیحیان در شهر اصفهان  

تصاویر دیدنی از قبرستان مسیحیان در شهر اصفهان

تصاویر دیدنی از قبرستان مسیحیان در شهر اصفهان  

تصاویر دیدنی از قبرستان مسیحیان در شهر اصفهان

تصاویر دیدنی از قبرستان مسیحیان در شهر اصفهان  

تصاویر دیدنی از قبرستان مسیحیان در شهر اصفهان

تصاویر دیدنی از قبرستان مسیحیان در شهر اصفهان  

تصاویر دیدنی از قبرستان مسیحیان در شهر اصفهان

تصاویر دیدنی از قبرستان مسیحیان در شهر اصفهان  

تصاویر دیدنی از قبرستان مسیحیان در شهر اصفهان

تصاویر دیدنی از قبرستان مسیحیان در شهر اصفهان  

تصاویر دیدنی از قبرستان مسیحیان در شهر اصفهان

تصاویر دیدنی از قبرستان مسیحیان در شهر اصفهان  

تصاویر دیدنی از قبرستان مسیحیان در شهر اصفهان

تصاویر دیدنی از قبرستان مسیحیان در شهر اصفهان  

 

تهیه و تنظیم : مجله سرگرمی تکناز  

 

تبلیغات