تبلیغات

تبلیغات

تصاویر دیدنی از مجسمه چنگیز خان مغول در مغولستان

تصاویر دیدنی از مجسمه چنگیز خان مغول در مغولستان

 

به دنبال فروپاشی نظام کمونیستی در کشور مغولستان در ۲۰ سال پیش، تاریخ کهن این سرزمین پیش از گذشته نمایان شد.

 

در این راستا مجسمه ای از چنگیز خان مغول، بنیانگذار یکی از بزرگترین امپراتوری های این سرزمین ساخته شد.

 

این مجسمه غول پیکر در نزدیکی شهر ” اولان باتور ” این کشور قرار دارد.

 

تصاویر دیدنی از مجسمه چنگیز خان مغول در مغولستان

چنگیز خان

تصاویر دیدنی از مجسمه چنگیز خان مغول در مغولستان

چنگیز خان مغول

تصاویر دیدنی از مجسمه چنگیز خان مغول در مغولستان

مجسمه چنگیز خان مغول

تصاویر دیدنی از مجسمه چنگیز خان مغول در مغولستان

مجسمه چنگیز خان مغول در مغولستان

تصاویر دیدنی از مجسمه چنگیز خان مغول در مغولستان

مجسمه چنگیز خان مغول در مغولستان

تصاویر دیدنی از مجسمه چنگیز خان مغول در مغولستان

مجسمه چنگیز خان مغول در مغولستان

تصاویر دیدنی از مجسمه چنگیز خان مغول در مغولستان

 

 

منبع : مجله تکناز

 

 

تبلیغات