تبلیغات

تبلیغات

نقاشی های دیدنی با عبور آفتاب از ذره بین

نقاشی های دیدنی با عبور آفتاب از ذره بین

نقاشی های خلاقانه و دیدنی این هنرمند با ذره بین!! حتما شما هم در زمان کودکی به آتیش زدن روزنامه و کاغذ با ذره بین علاقه داشتید یا از آنها برای سوزاندن مورچه ها استفاده می کردید. این علاقه دوران کودکی با بزرگ شدن در بسیاری از ما از بین میرود زیرا به کشف دنیایی بزرگ تر می پردازیم.

 

اما برای هنرمند Jordan Mang-osan این علاقه تبدیل به یک روش هنری خلاقانه برای خلق نقاشی هایی شگفت انگیز شده است. او با سوزاندن کاغذ یا بوم نقاشی خود به وسیله نور خورشید و ذره بین نقاشی هایی بسیار زیبا خلق کرده است که در نوع خود بی نظیر هستند.

 

نقاشی های دیدنی با عبور آفتاب از ذره بین

نقاشی های دیدنی با عبور آفتاب از ذره بین

نقاشی های دیدنی با عبور آفتاب از ذره بین

نقاشی های دیدنی با عبور آفتاب از ذره بین

نقاشی های دیدنی با عبور آفتاب از ذره بین

نقاشی های دیدنی با عبور آفتاب از ذره بین

 

 

تبلیغات