تبلیغات

تبلیغات

حاج قاسم سلیمانی

عکس های دیدنی سرهای بریده به سبک گروه داعش

عکس های دیدنی سرهای بریده به سبک گروه داعش

 

خلاقیت یک هنرمند معمولی در اروپا برای تمسخر گروه داعش به نوبه خود جالب است.

 

یک عکاس هنرمند معمولی در اروپا با حالت مسخره کردن داعش و بریدن سر مردم بی گناه عکس های خلاقانه ای رو طراحی کرده است.
 

او به سبک داعش اونها رو در اینستاگرام منتشر کرده است و به سبکی جالب داعش رو مسخره کرده است که در ادامه این خلاقیت جالب در عکاسی رو مشاده می کنید

 

عکس های دیدنی سرهای بریده به سبک گروه داعش  

سر های بریده انسان ها

عکس های دیدنی سرهای بریده به سبک گروه داعش  

تمسخر گروه داعش

عکس های دیدنی سرهای بریده به سبک گروه داعش  

سر بریدن به سبک گروه داعش

عکس های دیدنی سرهای بریده به سبک گروه داعش  

سرهای بریده به سبک گروه داعش

عکس های دیدنی سرهای بریده به سبک گروه داعش  

سرهای بریده به سبک گروه تروریستی داعش

عکس های دیدنی سرهای بریده به سبک گروه داعش  

 

تهیه و تنظیم : مجله سرگرمی تکناز  

 

سایت بازی انفجار

تبلیغات