تبلیغات

تبلیغات

عکس های دیدنی از بزرگ ترین عروسی دسته جمعی در چین

عکس های دیدنی از بزرگ ترین عروسی دسته جمعی در چین

 

این گروه از زوج ها امیدوارند بتواند رکورد بزرگ ترین عروسی دسته جمعی چین را بزنند.  

 

ششمین فستیوال برف و یخ کوهستان ژیاننو در حالی در جنوب شرق چین در جریان است که در روز نخست آن مراسم ازدواج دسته جمعی به روش سنتی هان برای ۹۹ زوج به تازگی ازدواج کرده شامل خارجی ها و زوج های سالمند برگزار گردید.

 

برگزارکنندگان این مراسم امیدوارند که رکورد گینس بزرگترین عروسی از این نوع را به دست آورند.

 

عکس های دیدنی از بزرگ ترین عروسی دسته جمعی در چین  

بزرگ ترین عروسی چینی  

عکس های دیدنی از بزرگ ترین عروسی دسته جمعی در چین  

عروسی دسته جمعی  

عکس های دیدنی از بزرگ ترین عروسی دسته جمعی در چین  

بزرگ ترین عروسی دسته جمعی چینی  

عکس های دیدنی از بزرگ ترین عروسی دسته جمعی در چین  

عکس های دیدنی از بزرگ ترین عروسی دسته جمعی در چین

عکس های دیدنی از بزرگ ترین عروسی دسته جمعی در چین  

عکس های دیدنی از بزرگ ترین عروسی
 

عکس های دیدنی از بزرگ ترین عروسی دسته جمعی در چین  

عکس های عروسی دسته جمعی در چین

عکس های دیدنی از بزرگ ترین عروسی دسته جمعی در چین  

عکس های بزرگ ترین عروسی دسته جمعی
 

عکس های دیدنی از بزرگ ترین عروسی دسته جمعی در چین  

 

منبع : تکناز

 

تبلیغات