تبلیغات

تبلیغات

عکس های دیدنی از ابداع فوتبال با توپ آتشی

عکس های دیدنی از ابداع فوتبال با توپ آتشی

فوتبال داغ و جدید با ابداع یک توپ آتشی . جوانان اندونزیایی اخیرا بازی فوتبال جدیدی را ابداع کردند که در آن توپ بازی که در حقیقت یک نارگیل است و آن را آتش زده اند در طول بازی که بین دو گروه ۵نفر انجام می گیرد روشن می ماند بدون اینکه این جوانان را دچار مشکلی کند.

 

 

عکس های دیدنی از ابداع فوتبال با توپ آتشی

فوتبال با توپ آتشی!

عکس های دیدنی از ابداع فوتبال با توپ آتشی

فوتبال با توپ آتشی!

عکس های دیدنی از ابداع فوتبال با توپ آتشی

فوتبال با توپ آتشی!

عکس های دیدنی از ابداع فوتبال با توپ آتشی

فوتبال با توپ آتشی!

عکس های دیدنی از ابداع فوتبال با توپ آتشی

فوتبال با توپ آتشی!

عکس های دیدنی از ابداع فوتبال با توپ آتشی

فوتبال با توپ آتشی!

عکس های دیدنی از ابداع فوتبال با توپ آتشی

فوتبال با توپ آتشی!

 

 

تبلیغات