تبلیغات

تبلیغات

عکس های دیدنی از ریش هایی که درخت کریسمش شدند

عکس های دیدنی از ریش هایی که درخت کریسمش شدند

تصاویری دیدنی از ریش هایی که درخت کریسمش شدند! بله این هم ابتکار هنری استفانی جارستاد (Stephanie Jarstad) که روی ریش های بلند مردان انجام داده است. استفانی ریش مردان را با تزئینات درخت کریسمس تزئین و چراغانی کرده که تصاویر آنرا در ادامه  می بینید.

 

عکس های دیدنی از ریش هایی که درخت کریسمش شدند

خلاقیت های دیدنی از ریش هایی که درخت کریسمس شدند

عکس های دیدنی از ریش هایی که درخت کریسمش شدند

خلاقیت های دیدنی از ریش هایی که درخت کریسمس شدند

عکس های دیدنی از ریش هایی که درخت کریسمش شدند

خلاقیت های دیدنی از ریش هایی که درخت کریسمس شدند

عکس های دیدنی از ریش هایی که درخت کریسمش شدند

خلاقیت های دیدنی از ریش هایی که درخت کریسمس شدند

عکس های دیدنی از ریش هایی که درخت کریسمش شدند

خلاقیت های دیدنی از ریش هایی که درخت کریسمس شدند

عکس های دیدنی از ریش هایی که درخت کریسمش شدند

خلاقیت های دیدنی از ریش هایی که درخت کریسمس شدند

عکس های دیدنی از ریش هایی که درخت کریسمش شدند

خلاقیت های دیدنی از ریش هایی که درخت کریسمس شدند

عکس های دیدنی از ریش هایی که درخت کریسمش شدند

خلاقیت های دیدنی از ریش هایی که درخت کریسمس شدند

عکس های دیدنی از ریش هایی که درخت کریسمش شدند

خلاقیت های دیدنی از ریش هایی که درخت کریسمس شدند

عکس های دیدنی از ریش هایی که درخت کریسمش شدند

خلاقیت های دیدنی از ریش هایی که درخت کریسمس شدند

عکس های دیدنی از ریش هایی که درخت کریسمش شدند

خلاقیت های دیدنی از ریش هایی که درخت کریسمس شدند

عکس های دیدنی از ریش هایی که درخت کریسمش شدند

خلاقیت های دیدنی از ریش هایی که درخت کریسمس شدند

عکس های دیدنی از ریش هایی که درخت کریسمش شدند

خلاقیت های دیدنی از ریش هایی که درخت کریسمس شدند

عکس های دیدنی از ریش هایی که درخت کریسمش شدند

خلاقیت های دیدنی از ریش هایی که درخت کریسمس شدند

عکس های دیدنی از ریش هایی که درخت کریسمش شدند

خلاقیت های دیدنی از ریش هایی که درخت کریسمس شدند

 

 

بهترین عکس های جالب و دیدنی

بیشتر بخوانید
a

تبلیغات