تبلیغات

تبلیغات

عکس دیدنی از خیابان ولیعصر در سال 1315

عکس دیدنی از خیابان ولیعصر در سال 1315

 

تصویر زیر، نمایی از خیابان ولیعصر تهران که در آن زمان خیابان پهلوی نام داشته، را در سال 1315 نشان می‌دهد.

 

عکس دیدنی از خیابان ولیعصر در سال 1315
 
جوان و تاریخ
 

تبلیغات