تبلیغات

تبلیغات

انفجار عجیب خودرو ال 90 در تهران (تصویری)

مجموعه : اخبار حوادث
انفجار عجیب خودرو ال 90 در تهران (تصویری)

انفجار ناگهانی یک دستگاه اتومبیل L90 در پارکینگ یک ساختمان. هنوز علت انفجار عجیب این خودرو مشخص نشده است.

 

انفجار عجیب خودرو ال 90 در تهران (تصویری)

انفجار عجیب خودرو ال 90 در تهران (تصویری)

انفجار عجیب خودرو ال 90 در تهران (تصویری)

 

 

تبلیغات