تبلیغات

تبلیغات

راه عجیب و غریب یک مرد برای محافظت از خودرویش + تصاویر

راه عجیب و غریب یک مرد برای محافظت از خودرویش + تصاویر

مردی اسکاتلندی برای اینکه دزدها را از سرقت ماشین گرانقیمتش منصرف کند دست به کار عجیبی زده است.

 

این مرد اسکاتلندی که “کلاید” نام دارد، ظاهر خودروی جدید خود را به وسیله پوشش مخصوص و رنگ، شبیه به خودروهای بسیار قدیمی کرده است.

 

کلاید، می گوید: یک بار پلیس من را متوقف کرد تا از سالم بودن خودروی من اطمینان یابد، ولی وقتی پوشش را برداشتم، پلیس از واقعیت ماجرا شوکه شد.

 

راه عجیب و غریب یک مرد برای محافظت از خودرویش + تصاویر

جلوگیری از سرقت خودرو

 

راه عجیب و غریب یک مرد برای محافظت از خودرویش + تصاویر

سرقت نکردن خودرو

 

راه عجیب و غریب یک مرد برای محافظت از خودرویش + تصاویر

جلوگیری از سرقت ماشین

 

راه عجیب و غریب یک مرد برای محافظت از خودرویش + تصاویر

ماشین گرانقیمت مرد اسکاتلندی

 

راه عجیب و غریب یک مرد برای محافظت از خودرویش + تصاویر

ترفندی عجیب برای سرقت نکردن ماشین

 

راه عجیب و غریب یک مرد برای محافظت از خودرویش + تصاویر

سرقت نکردن ماشین گرانقیمت

 

 

تهیه و تنظیم : مجله تکناز

 

تبلیغات