تبلیغات

تبلیغات

سرویس مدرسه عجیب تر از این دیده بودید ؟ (عکس)

سرویس مدرسه عجیب تر از این دیده بودید ؟ (عکس)

 

شاید با دیدن چنین سرویس مدرسه ای دلتان بخواهد به دوران خوش مدرسه رفتن برگردید.

 

آقای «نیک مید» شهروند 53 ساله انگلیسی، هر روز با یک تانک 17 تنی دو پسر خود را به مدرسه می‌رساند! او صاحب بیش از 120 زره‎پوش و تانک با ارزش تقریبی 2 میلیون پوند است و اجازه دارد به‎طور قانونی از آن‎ها استفاده کند.

 

سرویس مدرسه عجیب تر از این دیده بودید ؟ (عکس)  

 

سرویس مدرسه عجیب تر از این دیده بودید ؟ (عکس)  

 

سرویس مدرسه عجیب تر از این دیده بودید ؟ (عکس)  

 

سرویس مدرسه عجیب تر از این دیده بودید ؟ (عکس)  

 

سرویس مدرسه عجیب تر از این دیده بودید ؟ (عکس)  

 

سرویس مدرسه عجیب تر از این دیده بودید ؟ (عکس)  

 

سرویس مدرسه عجیب تر از این دیده بودید ؟ (عکس)  

 

سرویس مدرسه عجیب تر از این دیده بودید ؟ (عکس)  

 

سرویس مدرسه عجیب تر از این دیده بودید ؟ (عکس)  

 

سرویس مدرسه عجیب تر از این دیده بودید ؟ (عکس)  

 

سرویس مدرسه عجیب تر از این دیده بودید ؟ (عکس)  

 

سرویس مدرسه عجیب تر از این دیده بودید ؟ (عکس)  

 

سرویس مدرسه عجیب تر از این دیده بودید ؟ (عکس)  

 

تبلیغات