تبلیغات

تبلیغات

نفهمی بد دردی است (سخنان بزرگان)

مجموعه : سخنان بزرگان
نفهمی بد دردی است (سخنان بزرگان)

سخنانی کوتاه از بزرگان … که نفهمی بد دردی ست!

 

 

پزشکان اصطلاحاتی دارند که ما نمی فهمیم ..
ما دردهایی داریم که آنها نمی فهمند ..
نفهمی بد دردی است ..
خوش بحال دامپزشکان …

اکبر اکسیر

نفهمی بد دردی است (سخنان بزرگان)

تلخ نوشت ♣

دیشب روباهی
خودکشی کرد،،،
حیله گری انسانها
کلافه اش کرده بود

 

 

تبلیغات