تبلیغات

تبلیغات

این روستا زادگاه اولیه ویروس ابولا است + تصاویر

این روستا زادگاه اولیه ویروس ابولا است + تصاویر

 

این روستا محل اولیه ویروس ابولا است و اهالی آن دیدگاه جالبی در مورد این بیماری دارند.

 

به گزارش تکناز روستای کوچک ملیاندو در ۴۰۰ مایلی جنوب شرق شهر کوناکری گینه، به عنوان محل اولیه پیدایش ویروس ابولا شناخته می شود. روستائیان معتقدند ابولا توسط سفیدپوستان و برای کشتن سیاه پوستان انتشار یافته است.

 

این روستا زادگاه اولیه ویروس ابولا است + تصاویر

زادگاه اولیه ویروس ابولا

این روستا زادگاه اولیه ویروس ابولا است + تصاویر

زادگاه اولیه ویروس ابولا

این روستا زادگاه اولیه ویروس ابولا است + تصاویر

زادگاه اولیه ویروس ابولا

این روستا زادگاه اولیه ویروس ابولا است + تصاویر

زادگاه اولیه ویروس ابولا

این روستا زادگاه اولیه ویروس ابولا است + تصاویر

زادگاه اولیه ویروس ابولا

این روستا زادگاه اولیه ویروس ابولا است + تصاویر

 

 

عکس های جالب و دیدنی

 

تبلیغات